2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2016. július 27., szerda

KÉPESLAP HELYETT - I.


A Lovćen orma felhőkben

A kabócák orkeszteréhez órát lehetne igazítani. Előbb világoson, majd egész éjjel muzsikálnak, s csak hajnalban, valamivel a napkelte előtt hagyják abba a zsizsegést. Akkor is alig néhány percre. Talán a levegő hűl le annyira, hogy elgémberednek. Talán csak az ízeltlábú zenészek hatáspauzáját tartják be. A csöndnél akkor lesznek erőteljesebbek, bátrabbak a sós illatok. Párafelhő hűvös fátyla akad meg a mirtusz-, agávé- és leánderbokrok ágain. Gyík módjára hallgat az éjszaka. Csak a tetőn puffan tompán egy érett mandarin. Hallom, ahogy a betonpalán gurul. Majd reggel megtalálom. A múltkor ötöt-hatot összeszedtem. Mandarin ugyan, de akkora, mint egy méretes narancs. Könnyen adja a héját, de belülről a gerezdek szárazak, fonnyadtak és a lételen gyümölcshús keserű, akár az epe. Megjegyzem melyik irányba ért földet. A konyhai csap méri az időt. Csöpög. Amióta ideértünk rendületlenül szivárog. Porciózza a holdvilágos némaságot. Napok óta akkora és olyan kerek a hold kinyalt tányérja, mintha a világ összes tengerének vizét a pofájába szippantotta volna. A strand alsóbb lépcsőit ilyenkor ellepi a föltoluló víz, a mohos bárkákat a dagály keltette hullámok öntudatlan, olajzöld színű éji állapotba ringatják. Közömbösen nézi az öböl fodrozódó víztükrét a hold. A fügefa csúcsán, egy lapátnyi levélen elidőz.
A romlott csaptelep kedélyesen teszi a dolgát. Potty. Potty. Potty. Nagyjából három másodpercenként. Aztán egy égi jelre az első prímás rázendít, mire százegy helyről tercelnek rá azonnal, s utána fülsajdítón, ám mégis kellemes zsongással telik meg a hegyoldal, és az olajfaligetekbe bekúszik egy újabb nap ígérete.
Az én vezérhegedűsöm itt az ablak alatti babérbokor levelei között húzza a magáét. Kifigyeltem magamnak: a játéka megkülönbözteti a többitől. A hangja erőteljesebb, érettebb a ritmusa. Javakorabeli hím lehet, ráadásul kiforrott művész. Harsány zsizsegésének staccatója betölti a szobát, az udvart, a fölfelé kanyargó utacskát, a gizgazos portákat, az összes nyaraló házikót: szinte uralja a környéket. Minden megerőltető képzelgés nélkül sztárnak gondolom. A tengerparti bozótos Paganinije. Pont olyan őrült tempót diktál, gyorsan váltja a hangszíneket és valami káprázatos virtuozitással úgy reszeli össze izomtalan végtagjait meg a szárnyait fortissimóban, hogy a legvadabb álomból riadozó is alig ötpercnyi szóló után jótékony, könnyű szuszogással alszik vissza.
Sokáig szendergek. Odahaza korán kelőnek számítok. Itt – szégyenszemre – nyolc tájékán könyökölök föl a vánkosomról. A nap később kéredzkedik elő a Lovćen mögül, aminek most is jeges csúcsán a komoly nézésű, sokat áldott, jó Njegoš fejedelem alussza örök álmát, aki mert nagy költő volt, meg vladika, tehát uralkodó volt, tüdőbeteg is volt, így országának legmagasabb csúcsán élt, hogy aztán halálában ugyanott, márvány obeliszkes mauzóleumában elmélkedhessen tovább, s a megigazult bölcsek derűtlen szellemével tekintsen le odaföntről saját népe kései ivadékaira.
A karsztos, merevre aszalt sziklájú hegyek gerincén kanyarog az osztrák-magyar Monarchia idejéből megmaradt hadi út. Nagy, lapos kövekkel rakták ki a fölszínét. Nem messze volt a régióba vezényelt hadtest legnagyobb péksége, s a mundérba bújt ükapáinknak ezen a lélekvesztő, kacskaringós ösvényen a pálcával dirigáló hadtáposok által noszogatva fölmálházott, fonott kosaras öszvérek százai hordták naponta az ellátmányt. A kefesűrű, szúrós bozót között észrevétlenül megbúvó, több tíz kilométernyi hegyi dűlő egyfajta mérnöki csoda. Van pereme és a dőlésszöge pont akkora, hogy az esővíz soha, sehol nem áll meg rajta. Még most sem. Merthogy használják. A helyiek szerint egyes szakaszain gépkocsival is bátran bejárható. Pedig idestova száz esztendeje nem akadt, aki javított volna az állagán. Tán azért lehet ez így, mert a tisztességes munka a maga módján mindig örök. Ha tönkremegy sem szívfájdító. Fölnemesül az még romjaiban is.
Ahogy a kiürült kolostor. A szomszédos hegy derekánál roskadozik, ahol a szurdokon körösztül visz a kaptató az ég, vagyis az égiek felé. Középkori bizantikus boltívei támasztják a kék boltozatot. Alattuk maradt, tán még a levegőben rezeg a legvégső harangkondulás. Fekete csuhás, zsinóros derekú, hosszú, borzas szakállú pópa-szerzetes rángathatta a kötelét utoljára, de a lángra lobbanó tetőszerkezeten már sem a riadalom, sem a jajgató harangzúgás, de még az ima sem segíthetett: az üszkös enyészeté lett a kis templom, s vele együtt a tűz martalékává vált a szerény, ájtatos barátok hajléka, a kolostorocska is. Irántuk való tiszteletből az öböl népe évente fölmegy a málló falú szent romokhoz, és annak dacára, hogy ott már csak az iszalag kúszik a kőkoloncokból összehabarcsolt építményre, mégis valami megmagyarázhatatlanul magasztos, időtlen, megindítóan szép az omladékok látványa. Mintha a múlt sugdosna a fülünkbe. A múlt pedig az ilyen és ehhez hasonló helyeken őszinte szokott lenni, az igazságról ad számot, amikor közelebb hajolunk hozzá. 
Halkan, gesztusok szintjén értesülünk hát mindarról, ami régen megtörtént, vagy ami szívünket még inkább összeszorítja: ami megtörténhetett volna. Hasztalan föltennünk az ilyenkor kínálkozó, bennünk föltoluló kérdést.
Arra csak a kabócák ciripelése lenne a válasz.

Pk          
  


Nincsenek megjegyzések: