2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2016. október 6., csütörtök

MATT, HÉT LÉPÉSBENBármennyire is adná magát, ez nem egy jóféle kriminovella címe, jóllehet igen sok bűncselekményt tartalmaz, és számos általam meg nem nevezett bűnözőről, gonosztevőről szól. Az igényesebb, borzongásra vágyó olvasó kedvéért az erőszak sem hiányzik belőle. Ráadásul javarészt a valóság írta, mit írta, diktálta, és csak a végkifejletet illetően hagyatkoztam a fantáziámra. Tartok tőle, hogy a szerény képzelőerőmből kifolyólag az írás vége felé mégiscsak egy túlontúl optimista, papírszagúra sikerült képet vizionáltam. Az élet már most cáfolni látszik. Hisz nagyjából az ötödik lépés közepe tájékán járunk, és hiába hogy fehér bábokkal játszunk, most a sötétek vannak lépéselőnyben. Szabályellenes, de övéké volt a kezdő lépés is. Ám ebben a játszmában régtől fogva nincsenek szabályok. Így, ennyire sakkban tartva semmi nem utal arra, hogy legalább döntetlenre billentsük a partit. 


1. lépés
A NATO égiszébe tagozódott, védelmi reflexében megrendült, szellemi- és erkölcsi rendjétől megfosztott, a jóléti társadalom eltunyulásában degenerált Európába irányított közel-keleti, afrikai és nyugat-ázsiai embertömeget a helyi szabadelvű politikai- és civil közösségek túláradó szeretettel fogadják. Washington meleg hangú táviratban üdvözli mindezt. A humánumra hivatkoznak. S míg a föltétel nélküli befogadást propagálók sokasága csak mosott agyú, rövidlátó, szerencsétlen hülye, addig a legfölsőbb köreik, a vezetőik fizetett ügynökök, akik a tradicionális európai értékrend lezüllesztésében érdekeltek. Teszik mindezt nagyon tudatosan, immáron hosszú évtizedek óta.      

2. lépés
Európa pereméről az idegen emberáradat személyazonossági okmányok, egészségügyi vizsgálatok, vagyis a legminimálisabb ellenőrzés nélkül a kontinens belsejéig hatol. A milliós jövevények hadával érkezők á la carte jóléti államokat tűznek ki maguk elé célországnak, amely országok amellett, hogy az európai gazdaság gerincét képezik, a megengedőbb hozzáállásuk révén a szociális ellátó rendszerükre települve kényelmes, nem termelő életmódot biztosítanak gyakorlatilag bárkinek, aki azt kéri. A képzetlen embertömeg – átvonulva a köztes országokon – már kezelhetetlen csürhe gyanánt viselkedik. Követelőznek, gyakori incidensek tarkítják vonulásuk nyomát. Megérkezve sokan közülük az ellátmányra panaszkodnak. Elégedetlenkednek. A Fehér Ház aggodalmát fejezi ki. Ráunva a semmittevésre eddig soha nem tapasztalt mértékű lesz a betelepülők által elkövetett erőszakos cselekmények sorozata. Néhol megpróbálják elejét venni a bajnak.

3. lépés
Ahol kontroll alatt, a külvilágtól elszigetelten sikerül tartani a bevándorló csoportokat, ott egymás között történnek meg a legriasztóbb bűnügyi esetek. Ahol pedig az őshonos lakosság közé keveredhetnek, ott a helyiek rovására ugrásszerűen megnő az agresszív bűncselekmények száma. Nemi erőszak, fosztogatás, garázdaság. Nincs már olyan befogadó közeg, ahol szívesen látnák őket, mert a vállalhatatlan – az európai rendet semmibe vevő magatartásuk – mindenhol irritálja a lakosságot, konfliktusok követik egymást. Az első, migránsokkal beszivárgott terrorista-sejtek aktivizálódnak. Robbantások, merényletek történnek. Európára szabadul az erőszak. Vér mindenütt, eluralkodik a bizonytalanság. Az USA fölajánlja az együttműködést az európai titkosszolgálatoknak.

4. lépés
A bevándorlók létszámának növekedésével – a tétova európai hozzáállásnak, és a fölkészületlen európai jogrendnek hála – egyre agresszívabbakká válnak. Ellentüntetések kezdődnek a mind elkeseredettebb lakosság részéről. Az USA diplomáciai úton az emberi jogok tiszteletben tartását javasolja, és nyugalomra int. Ennek ellenére napról-napra tömegesebbé, és gyakoribbá válnak az összetűzések a helyiekkel, sőt, a jövevények olykor már a karhatalmi erőkkel is szembe szegülnek. Itt-ott a legveszélyesebbeket ugyan kiemelik közülük és hazatoloncolják, mégis: mindennapossá válnak a zavargások

5. lépés
Látva a politikum tehetetlenségét a nyugati és a skandináv őshonos lakosság a saját kormányai ellen fordul. Megrendül a bizalom Brüsszel iránt. Soha ennyi ellenzője nem volt az Európai Uniónak. Az ókontinens zöme immáron radikális változásokat követel. A nép az utcára vonul. Polgári engedetlenség, sztrájkok bénítják meg az országokat. Meginog a gazdaság. Újabb válság a küszöbön. Az USA megsürgeti a szabadkereskedelmi egyezmény aláírását. Mindeközben – mintegy válaszreakcióként, de tulajdon képen jól fölfogott érdekek mentén – tovább szaporodnak a terrorista akciók. Ártatlan európai emberek százai lesznek az áldozatai a merényleteknek. Sodródás a káosz felé. A másod- és harmadik generációs, Európában született muszlim közösségek vallási és politikai vezetői előbb burkoltan, majd egyre nyíltabban önálló jogrendet, elszakadást hirdetnek a befogadó államoktól. Ahol többséget alkotnak, ott már nincs helye a tradicionális Európa ethoszának.

6. lépés
Voltaképpen nyilvánvaló: össz európai szinten küszöbön a polgárháború. Az Unió eresztékei recsegnek, már alig akad valaki, aki követné az utasításaikat. Az USA segítő szándékát tolmácsolja. A széthullás borítékolható. A leginkább érintett, korábban befogadás-párti nyugati kormányok kapkodva bár, de megpróbálják saját kezükbe venni az irányítást. Mintha vezényszóra történne, ezzel egy időben Bosznia, Szandzsák és Koszovó muszlimok lakta területein újra kirobban a balkáni háború. Az iszlám radikalizmus új erőre kap. Egyetértésben a belgiumi, a francia, a hollandiai és az angliai hit-testvéreikkel a németországi és ausztriai tízmilliós török közösség több tízezres fanatikus harcosa fölfegyverzi magát, harcra buzdítanak a vezetőik. Allah akbár. Az anarchiába fúló nyugati és észak-európai térség után a déli régió megint lángba borul. Keresztény európaiak tömege indul meg Kelet- és Közép-Európa irányába. Oroszország gyéren lakott területein megjelennek a szorgalmas német telepesek. A Lajtán innen önszerveződő keleti államok érdekközössége alakul, a Baltikumtól az Al-Dunáig erős határzár épül.   
 
7. lépés
Európa fölszámolása lényegében megtörtént.
Akik mindezt kivitelezték, finanszírozták, és mindennek a haszonélvezői, majd a kizsigerelő urai lesznek a teljesen új, hosszú évszázadokra élhetetlenné tett Európának, azok most a romhalmazokról tudósító képeket látva hanyatt dőlnek a foteljaikban és a sokadik vérátömlesztésük jóleső tudatában élvetegen fújják tovább a szivarfüst-karikákat.
Az USA jegyzékben fejezi ki sajnálkozását.
Matt.


Pk

Nincsenek megjegyzések: