2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2015. június 24., szerda

Kis Kanizsai Enciklopédia 9.
 Egy-két címszó saját gusztusom szerinti magyarázata. 

 Anti – Hiába, hogy az egyik legmegbízhatóbb szentünk népileg kificamított, becéző alakjából ered a név, amikor meghallom - folyton elfog a nevethetnék. Ugye? Milyen abszurd dolog az, ha valakit eleve ellenkezés, tagadás gyanánt szólítanak!  Ámbátor a magzataink világra jövetele tájékán Szent Antalhoz jómagam is fohászkodtam - van annak már tizenéve… -  rend szerint elalvás előtt, és jellemzően mindig a kilencedik hónapok tájékán, pedig akkoriban pláne nem voltam imádkozós fajta. Tudom, emberi gyarlóság ez a kapkodás. Kicsit pótcselekvés, biztos ami biztos alapon. Ártani már nem árthat – szokta volt mondani az égett Márkó cigány, amikor kikéri a következő pálinkát. Valahogy én is így vagyok a megkésett bűnbánattal. Mégis, sűrűn-sűrűn előfordul velünk, bácskaiakkal, hogy a kényszer szüli az égiek nógatását. Az utolsó pillanatban jut eszünkbe némi áldást, segítséget kérni amonnét, hátha. Egyébiránt jobban meg kéne becsülnünk őket, merthogy másmerről ennyit sem szoktunk kapni.

A kanizsai plébániatemplom Szent Antal szobra

A nagytemplomi szobra Páduai Szent Antalnak a főbejárattól balra van. Tán nem véletlenül a lányok, asszonyok térfelére esik. Előtte néha jó régi, szögletes bádogkotla: pörsöly, a rászorulók támogatására. A várandós anyák, a meddők és a szegények szentjének kanizsai megformálása vérbeli neobarokk kreáció. Tisztes iparos munka. A múlt század legelején, a jámbor hívek emelte szentély építésekor ennyire tellett. Nem egyedi kísérlet, hanem szimpla utánzat. Valamelyik kegytárgyakra szakosodott műhelyből kerülhetett az akkori Ókanizsára, hasonlatosan a plébániatemplom többi szobrához. Nincs mit szégyenkeznünk azon, ha a templombelsőnk kegytárgyai finoman szólva nem minősíthetőek magas művészi igénnyel bíró alkotásoknak. Ilyenkor a fanyalgóknak jusson eszükbe, hogy egy sziklatemplomban is ugyanolyan megrendítő tud lenni a zsoltár, mint a kölni dómban, és Betlehemben csak egy szegényes fából ácsolt jászol állott, nem pedig drágakövekkel kirakott bölcső. Viszont a templom boltozatának festményei, az oltárkép és a színes vitrázsok kárpótolják az erőteljesebb, mívesebb, artisztikus gyönyörkeltésre vágyódókat is.
Szent Antalt nemigen érdeklik a külsőségek, hisz ő a legelhagyottabb néprétegek, a nyomorgók patrónusa. A kezdetektől akadt elég dolga ebben az országban, szegénynek.
Az itteni szobra zománcozott arccal, negédesen nézi a kezében rúgkapáló csecsemőt. A kisded lábai hurkásak, mezítelenek. Szerzetesi csuhában ábrázolják, a mögötte lévő kékesre mázolt bolthajtásban sápadt, borotvált arca szinte világít. Oldalt két pár aranyozott oszlop nyújtózik, és az oltárát megépíttetők arra is gondot viseltek, hogy ne maradjon magára a karján nyugvó aprósággal: két meredt tekintetű angyal fogja közre a talpazatnál. Bizonyára azok  is értik az összes titkos gondolatát, a Szent Antal szobra elé térdepelő illatos ruhákba öltözött nőknek. Mivel úgysincs sok választásuk - erősen hinniük kell a csuhás szent kegyelmében. Van, aki egy életen körösztül medál formájában, finom láncon hordja. Láttam már házban, bekeretezett szentképként is. A kimért kanizsai katolicizmus számos módozatban megadja az illő tiszteletet Szent Antalnak. Utónévként már kikopott a divatból, de még így is megannyi Anti van a környéken. Ismertem ezermestert, ácsot, papucsost, vendéglőst, melóst és parasztot, épen úgy, mint nagy tehetségű zenészt és közkedvelt sportembert. A közös bennük az volt, hogy rendre csak Antinak becézték őket, mert ez a név csak egyféle babusgató változatot tűr meg: az Antalok komoly kiváltságaként. (A Tóni nem jön számításba: jobbára az Antóniók jussa, de ilyen névvel ritkán anyakönyveznek. Most a török sorozatfilmek televíziós korát éljük.)
Amilyen puritán a tekintélyt parancsoló Antal variálása, olyan gazdag és huncut az Anti alkalmazása. Az antidepresszánstól az antialkoholistán körösztül az antilopig százféle dévaj összefüggésben váltogatható. Hiába. Bácskában amint a gondviselés jobb kézzel kicsit előnyözne, azt ballal kamatostul rögtön vissza is szokta venni.   

Pk

Nincsenek megjegyzések: