2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2016. június 3., péntek

MIÉRT ÉPPEN KANIZSA? - II.2. rész


A város épületek halmaza. Utcák, terek, kisebb-nagyobb objektumok egésze. Mindezt egyfajta számon kérhető rendezettség uralja. Ezért város a város. A település szerkezetéből adódóan sejthető: az adott rész, negyed mikor, melyik korban születhetett, és avatatlan szemlélőnek is nagyjából kielemezhető hogyan tagozódott be abba a strukturális egységbe, amelynek révén a semmiben, azaz a térnek nevezett helyszínen megvalósulhatott a teremtés. Ahol lezajlott a drámai párbeszéd a közösség akarata és a múló idő diktálta lehetőség között. Ha a megépülő házak kényszerből lesznek; netán valami hagymázas hóbort, fals korszellem, kontár pénzszórás szüli őket, és a megépítésüknek nincs semmiféle párbeszéd-szerű alapja; ha a kérdés-felelet a betöltendő űr igénye és az építők színtiszta igazságkeresése között elmarad; ha a megfogalmazódó helynek nem sikerül magasba emelnie a lelkeket, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy egy idő után el fog sorvadni az a rész. Értelmét veszíti, hisz csak annak van értelme, lényegisége, ami értékkel bír. Az idő pedig habozás nélkül selejtez. A kételkedőknek figyelmükbe ajánlom az évtizedekkel ezelőtt értelmetlenül fölhúzott kanizsai tömbház-sorsok alakulását, azok közül is különös gonddal, lelkiismerettel megnézve a Fő utcai – mára erősen legatyásodott – emeletes Unidom lakóházak tanulságos történetét.
Pedig mennyi mindent elmond rólunk egy utcarész, egy ház- vagy fasor! Ahogy az udvarló a legszebb ruháját ölti magára, igazítja haját, ad a külsejére, az ápoltságára, úgy a város lakóit is szignifikánsan meghatározza az épített örökségük, a környezetük állaga, a kinézete, a minősége. Kicsit szomorúan vallom be, de sajnos igaz: egy éppen ideérkező, még soha nálunk nem járt külföldi ismerősömnek valószínűleg nem a kanizsai nagyutca lenne, amit első körben dicsekvés gyanánt megmutatnék neki. Nincs rajta mit nézni. Bocsánat.
A központunk tele van beteg ötletelésekkel, a régmúltból megörökölt hegekkel. S bár a szűk centrumban, meg a sűrűbben használt lokációk környékén elkezdődött valami rehabilitáció, kármentés-féle folyamat, az örökös pénztelenségre való hivatkozás rendre megakadályozza az igazán látványos beavatkozásokat. Toldozunk, foltozunk. Jó ha a meglévő helyzet szinten tartására, az állagmegóvásra futja. Hányattatott sorsunk mégis – legalább szavakba öntötten, elképzelések szintjén – arra sarkall bennünket (mármint azokat, akik olykor el-elgondolkodnak a közösségi ügyeinket illetően), hogy a jelen állapotokat összevetve a hajdanvolt dicsőséges időkkel iparkodjunk legalább épkézláb ötletekkel impulzusokat adni a gyógyulás folyamatához. Jóllehet a leírt szavak kevesek. Ettől ugyan nem fognak visszamászni a homlokzatokra az onnét lemállott vakolatdarabok: mondaná az a defetista, aki mikor tehetett volna valamit, egyik téglát a másikra, akkor is éppen a Pató Pál versenyen megnyert babérjain ücsörgött.
Úgy kéne fölfognunk, beismernünk végre, hogy nekünk, bácskaiaknak a szülővárosunk a hazánk. Nekem a Budzsák, a Tóparti-közök, a Kistemető, a Járás, meg a többi, elhagyhatatlan kanizsai részlet ad identitástudatot. Nem Szeged és nem Szabadka. Azok csak áttételesen. És ez nem a kanizsaiságom torz piedesztálra emelése, nem a kritikátlan rajongás, a csüggő majomszeretet mondatja velem, hanem a belém nevelt értékrend, a mára megértett, és megérzett létezésemnek az alapja. A szeretetteljes fundamentum. Ami azt sem zárja ki, hogy morogjak, káromkodjak, toporzékoljak, vagy esetleg körbepofozzak, ha a szomorú tényállás ezt a végső, drasztikus érvrendszert megkívánja. Az az edző, akinek a versenyzője mezítláb szalad a sárban, míg a többiek szöges futócipőben salakpályát használhatnak, nem térbetyülve, könyörgéssel bírja rá az emberfeletti teljesítményre védencét. Márpedig Kanizsa – a hasonló cipőben járó nyugati, de már a magyarországi települések viszonylatában is – súlyos hendikeppel állhat csak rajtvonalhoz. Még egyszerűbben fogalmazva: nekünk a hínáros kanálisban kell ugyanazt megúszni, amit mások – tőlünk szerencsésebb múltúak – olimpiai medencében teljesítenek.
Kis lépésekben, szakaszonként lesz muszáj haladnunk. Ahogy egy óvodást megterhelne egy háromdimenziós rajz elkészítése, mert esetleg belerokkanna, mert belebetegedne a teljesíthetetlen föladatba, úgy mára tőlünk sem várható el – ha akarat lenne is, esélyünk nincs rá –, hogy máról holnapra, mintegy varázsütésre orvosoljunk minden Kanizsával fölmerülő urbanisztikai problémát. Elkerülő-utak, tehermentesítés, piac, fürdőfejlesztés, a szlömösödés megállítása, az elnéptelenedő házak további sorsa: tovább soroljam-e?
Halkan jegyzem meg: talán jobb is, hogy nincs nálunk az aranytojást tojó tyúk. Ne keseregjenek miatta! Félő, ha miénk lenne, újból a régi hibába esnénk és kulturális hagyományainkat megint sutba hajítva agy nélkül nekiállnánk építeni.
Az elején mondtam: ésszel kell. No meg persze: szívvel. Érti, aki érti. Leginkább az, aki itt él, szeret, boldogul, iparkodik, tesz valamit. Mindig rájuk kell hallgatni. Ennyire egyszerű ez.

(folytatjuk)
Pk

Nincsenek megjegyzések: