2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2020. május 21., csütörtök

Pósa Károly: HAJNALI ZÁPOR


Küzdelem megy,
zajtalan eső-harmat
csurran-csöppen.

Bádog vízköpő pofáján,
csurog a lé                      
a ház ereszetéről.
Élet és árnyak vitatkoznak.

Szájon szó buggyan ki,
akár a szutyok víz:
a megfigyelés képessége
emel, ereszt, taszít?

A világosodó ég
szöget ver a szembe.

                                                           Pk

2020. május 16., szombat

NAPLÓ - 111.

(Fotó: Puskás Károly)

Szép, sötétkék idő van kint.
Majdhogynem pirkad. Kissé kábán, lelkesedés nélkül figyelem.
Olyan ez a hajnal, mintha fuvola és zongora futamokat egyszerre hallanék, de külön-külön melódiával, ellenpontozott ritmus öreg hálóját rádobva a komponált befejezetlenségre. A taktusok hálója foszlányos ugyan, de még elég csomós, szövöttsége szívósan egybefüggő. Az ütemek kopognak.
Tartózkodó eleganciával érkezők ezek a percek. Mindegyike közönyös, akár a természet. Hűvös messzeségben lengi be őket a belülről fölneszelő melódia.
Előzménye is volt. Napok óta hallom. Volt, hogy az öntudatlanság mezsgyéjén, álomból visszazuhanva. Néha gyöngébben, alig sejlőn, néha – mint most – kifejezetten erősen: a zeneiség titkos módon figyeli a lenézett emberi létezésemet. Kísértenek a régi gondolataim, látszat és valóság rejtélye követi minden lépésemet. Mindeközben teszem a dolgom, noha szükségszerűnek, ám ésszerűtlen folyamatnak tartom az egészet. 
Figyelem az ablak sarkánál megremegő pókhálót, s csak a tapintásommal érzékelem a teret. Csukva a szem, de még így is ismereteket szállítanak az agyba az érzékek. Nincsenek szagtalan anyagok. A tegnapnak, az elmúlt éveknek mind-mind külön kódolt ízük, illatuk van. Most, hajnalok hajnalán száraz szénavirágot érzek, lilát, aranysárgát, szúrós szélű szirmok morzsáival, miközben egyedi és konkrét zörejek, hőmozgások tudósítanak, fektemben is kialakítják véleményemet, tisztaságérzetet adnak. Így szoktam meg.
A személyes tárgyaimmal és a megfoghatatlan dolgokkal közösen formáljuk azt, ami lennék. Szüntelenül újjárajzolódik a látható jelen, a vak jövő szövevényén új feslések lesznek, s a már egyszer látott, átlátott múlt a másik kezével integet felém. Ez nem valami fényes nagy mulatság. Nem fenomenális érzés. Mégis, ennek köszönhetően igyekszem magam által megmaradni, és nem hódolni a köznapok parancsainak. Ennek dacára megesik, eltévedek, pedig hát a paletta színeinek legfőbb ékessége vetül elém: akárhányszor választhatom. A nap bármelyik pillanata imádságos szemmel nézhető.
Fölöttem a plafon ege feszülő. Az épülő tanyámról kaptam képeket, a haciendáról. Tégla és gerenda nagy üggyel-bajjal hangolódnak össze, cserepek illeszkednek egymás mellé alázattal, zizeg a vadakác liget friss lombkoronája, hallom ríni a legelsőnek ébredő mezei pacsirtát, poros szél sziszegi be keserédes sóhajjal a meszeletlen zugokat, halkan feleselnek egymásnak a horogfa párok, tizennégy grádics a padlásföljáró, ami másnak csak ormótlan, szujos hágcsó. Nekem viszont belépő az ég alá.
A zene. Haloványan Grieg szvitjeire emlékeztet. A fülemben dunnyog, de tudom, nem ott szól. Az idő szívverése miatt van. Nincs valami egyhangúbb, mint a pirkadat előtt az ablakon meg-megvillanó kígyószemekként benéző csillagok némasága. Nincs agyarkodóbb érzés annál, mikor eszembe jut, sosem fogok többet találkozni a múlt esztendőimmel.

                Pk

2020. május 15., péntek

Pósa Károly: KIES BELÁTÁSA garzonban por harmat.
Májusi eső permetez kint.
Nem tart a csoporttal,
hisz élmények nélkül is
pontosan megálmodta
a puha kőből faragott
meleg arcot megint.
Újfent is csak néz rá,
így van ez, sokadszorra
mikor a szobor
csak rá tekint.
Megint csak rá tekint.

Körülötte pedig förgeteg.
A szervesség lüktet.
Elűzni nem lehet a kérdést:
mire ez a rengeteg
rovarszerű ál-alak,
szárny nélküliek, egyenként
ősi rítust mímelvén
körbe-körbe járkálnak,
mint lámpa körül imbolygó
világító, éji bogarak.
Akár az álom nyárfa pihéi.
Városi, éji bogarak.

 „Nincsen tovább, ti siratók.”
A természet lecsukja szemét.
(Ez is szomorú,
de legalább való.)
Tépett, lila papírmasé.
Az est magába foszlott.
Nincs mód pótolni.
Ahány lélegzetvétel
annyi csonka sor születik,
s a színes felhőn a hold
utazván betorkoll,
megül az ide látszó
kémény kormos peremén.

                                                     (Budapest, 2020. május 15.)

2020. május 1., péntek

Pósa Károly: El kell menni Ustorkára

El kell menni Ustorkára
glédicstüskön lógni,
kétkedve,
megváltásra várva.
Itt aszfalt és beton a létezés,
alkonytól soká kúszó pirkadatig
túl kemény,
szárazföldi kiképzés.
Vizez az ég pemzlije.
Összefont kezekkel
pusztába mart rejtély a jel,
s mégis, hogy utána
nem marad semmi se,
napok tinta dagályába
fullad a hit.

Meglehet,
kecsegtet még lila akácágas
remény, mikor tévúton térdelve,
föld púpjának
marján botorkálva
a szallagos dűlőnek,
a kanizsai sárbányának
horizontot nyitok.
Mindegy: ingem sem
veszem magamra,
számozása akárhányas.
Álombeli jelenlétem
konstans, s mint olyan
összetett titok.
El kell menni Ustorkára.

                                                                                         (2020.április 30., Bp.)