2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2019. október 25., péntek

Pósa Károly: INDIÁN NYÁR


Most szól a daluk
reggel vagy est felé
panaszosan, hosszan
hazakívánkozón, a rezervátum
pereme mögül.

Télbe megtérő őszön
repülő darumadarak tollán
kutya csaholása viszi
 a hírüket. Mindnek.

Titonok, kajovák, csirikahuák.
Tavaszig sem lesz vízre eresztve
a sok megvarratlan seb.
Kevesebb az öröm a Tiszán.

Nincs belső vidulás.
Megesik a szív október tájékán.
Ízek maradnak, zamatok, gondolatok.
Így kell kibírni. Indián nyár.

2019. október 16., szerda

OKTÓBERI TÖRTÉNETEddig az volt hihető, hogy már majdhogynem mindent tudni róla. Csak az utóbbi időben bizonyos, hogy éppenséggel majdnem semmi sem tudható felőle.
A sápadt, erősen meghajlott derekú öreget nem sokan ismerik. Nem ismerhetik, mikor ott és úgy él, ahogy. Másoknak idegenül.
Sosem beszél. Nem barátkozik. Estefelé sétára indul ugyan, de napközben alig látni. Lélekszakasztó módon egymagában lakik. Hajléka fölött őszi ködmadarak szállnak, mintha az álom szuszogása lenne a szárnyuk, és a lapos tenyérként leboruló est homálya betakarja kicsiny lakhelye ablakának sarkait. Amint a homály eléri a bőr vánkos innenső oldalát, bemászik a szürkület jószága a szekrényke mögé, köpenyt terít az órára meg a kávéfőzőre, visszanyer az idő önmagából valamit. Félfüllel merül vízbe az érkező est. Ilyenkor elszánt, lassú mozdulatokkal túr bele üstökébe.
Aztán szedelőzködik. Megszagolja cókmókját. Ingét simítja, zoknit vesz, cipőt fűz.
Görbe alakja a tölcséresedő utca végén szokott fölbukkanni. Bot nélkül jár, lassan. Lépteit nem lehet hallani, a szálas fák koronáján átszüremlő fényfoltok között elnyeli a zajt az a sok árnyék, ami a kövezeten gyász fekete csipkeként terül szét, és az éjszaka múlásával mindig olyan irányba nyúlnak a sötét foltok, amilyen ellenkező irányún a hold lúdbőrző képe megvilágítja az ágakat. A rajtuk maradt levelek forgácsa rajzolja ki a mintákat. Egy-egy fekete sablon. Nem lép rájuk. Kikerüli mindet.
Az öreg nem szégyeníti magát a mesterségével. Ha keze melege elégséges meleget gerjeszt, meg szokta simítani homlokát. Ahogy a repedezett kúria falát befutja a rozsdaette vadszőlő, úgy fonja ujjait a feje köré, szétterpeszkedő szederinda gyanánt abroncsként fogja át homlokát.  Letámasztja könyökét. Hol valami pad karfájára, hol a lábára, amin kitérdepelt kordbársony nadrágja feszül. Aztán ül, félszegen és csöndöt parancsolt lelkében a régi meséket költi újra. Varázsütésre emlékeket elevenít. Megfesti azokat. Nem fölöslegesen, harsányan, rikítóan, hanem csak pasztell színekkel: sáfrányszínnel, okkerral, tűnődő zölddel.
Olykor észrevehetően fölrezzen. Feje billen. Papírvékony tekintete méri végig a szegénységét: unottan, bogarászó módon. Hideg érdeklődést is alig mutató arccal néz körül. Bár ezernyi részre szakította széjjel az örökségét, mégis valahogy úgy tűnik, mindenki megkapta abból az egészet. A szíve, az ugyan mindig ott van vele, de a jussa már nem egy kimeríthetetlen kincstár.  
Füst és pára ül rá az estékre, és néhol az ereszeten föntről letaszított esőcsöppek koppannak, amik nehezen szívódnak föl, csorognak tovább a sárga vakolaton, létükbe kapaszkodón, mint akiknek időt köll nyerniük az éjfél utáni kakasszóig.
Kint, az utcán elszánt, lassú hangon kondul egy harang.  
Az idő simára esztergályozza a gondolatokat.
Az alant lófráló nedves szélnél, a lámpák sápadt fényénél, a fáknál és a mező virágainál csak az embereket ismeri jobban.
Kaparászó körmök a betonon. Néz rá a kutya. Nézik egymást. Egyik szempár sem koldul kegyelmet.
Nyitott szájjal nézi az ismerős kutyát. Úgy áll a szája, félig sem összezárva, mintha megint imádkozna.

2019. október 12., szombat

NAPLÓ 100.

Október 11.

Péntek. Megint.

Jó volt vele lenni.
Sosem hallottam semmi bajosat tőle.
Nem volt rossz. Ilyen szimpla dolog ez. Így.
Nagyon egyszerűen beszélt. A válla fölött nézett, sodorta a cigarettát, hallgattunk verseket, Sosztakovicsot, Bachot, néztük a zentai Mezei installációit, beszélgettünk. Mesélt a Cigonyáról,  Konczról, nevettük.
A mozdulataiban ott volt öregapám. A hangja meg mindig simogatott. Huncut hangja volt. De ez semmi.  A tekintete is érintett. Ma már tudom, kegyelmem volt vele lenni. Tán az eddig megéltek  legszebb mozzanatai az övé. Hozzá kapcsolhatók.
Az íróasztalom fölött van a képe. Mindig ott marad.
Amikor nem lett, elkezdtem írni.
Tíz éve, hogy eltemettük.

2019. október 8., kedd

NAPLÓ - 99.

Pont ma tíz éve, hogy 2009. október 8-án elkezdtem írni, meg rajzolni a Bácskai diáriumot, ezt a nyilvános napló szerűséget. Azt gondoltam a 100. naplóbejegyzéssel adok majd neki egy ünnepibb, meghittebb keretet. Csak úgy, minden invenció nélkül. Mint más egyéb dolgokkal annyiszor az életben: ez sem sikerült. Úgyhogy menekülnék a fennkölt gondolatoktól. Nincs rájuk idő. Nem egy alakban érint meg az érzés, és ez nem is baj.
Legyen elég annyi, hogy köszönöm azt a mi híján 300 ezer látogatást, amit kapott ez a szerény, statikus kis oldal.
Lélekcserélő idők járnak. Jó, ha még akadnak olvasók, érdeklődők, legyenek bármilyen minőségben. Az irántam jóindulattal lévőket köszöntöm, hálás vagyok a figyelmükért. Az ellenérdekelteknek is köszönettel tartozom. Közhelyeket most sem akarnék írni. Ki-ki véralkata szerint ítél, vagy szítja a neki tetsző lángot. És ez így van rendjén.
Tíz év olyan hosszúnak tűnik, hogy némelykor fölszisszenni a hallatán. Valójában – bármilyen kellemesen csiklandozza is a fület-szemet – egy évtizednyi idő pusztán egy epizód. Olykor vidámabb, máskor meg ki kell inni a keserűség poharát. Ezzel sincs gond.
Az igazsággal kell megbarátkozni. Más nem számít, még a szépség sem. Csak ami igaz. Nincs százféle igazság. Egy van. Viszont abban csöppet sem vagyok biztos, mert dőreség lenne azt hinnem, hogy az a feltétlen, vegytiszta igazság a birtokomban van, a birtokomban lenne. Nincs. De a rászegezett, szúrós tekintet esetleg láttat belőle valamit, ha folyamatosan keresem, vizsgálom, ha nem csak tíz éve, hanem jóval régebb óta próbálom megfejteni, vagy legalább sejteni. Megfigyelni való akad. Mint gyerek, aki járni tanul, a láb elé kell nézni, és akkor rá lehet lelni az élet dokumentumaira.
Sajnos a világon kevés olyasmi maradt, ami állandó lenne. A dolgok zömét megeszi az idő, a felejtés. Egyszóval minden elmúlik. Erre figyelmez a mostani tíz év emléke, meg az a majdnem ezernyi bejegyzés, amelyek révén szerettem volna megmutatni valamit abból, ami nekem Bácska, amit nekem Magyarkanizsa jelent, amit a szülőföldem jelent, és ami én is vagyok, én is lennék minden hasznos és haszontalan tulajdonságommal együtt.
Köszönet még egyszer: mindenkinek!

                                                                       Pk

2019. október 1., kedd

Pósa Károly: AZ ÓRAOktóber.
Istenhozzád volt.
Engem ördög vitt el.
Így kellett ennek lenni.
Így kellett lennie.

Hamarább magas,
mint közepes
házak önérzete
csillan ki ebben
az idomtalan odúban.
Fölül van a síkság,
alant meg a hegyek.
Tűzfalaknak támasztott
vágy-grádicsok, bú-létrák.
Ismerni az összes tartozékát.
Ablakok csillognak.
Október. Október lett.

Lábaim lépnek, két
rövid szó, egy mondatot
se mondok.
Így is jó.
Zsebbe rakva üres kezem,
és megyek.
Vasárnapokon a
hídon ballagok,
s míg a város szikkadt
béle a kenyérnek,
amit kapok:
látni, ahogy
szóródnak szét,
a gondolatok
akár a levelek, akár
az ósdi levelezőlapok.

Hosszúak a holnapok
rövidülnek az
estek és életek.
Csak a cipő nem tapodta
szívtájékon
szédül valami legbelül,
engesztelhetetlenül.
Puha, ki nem mondott szavak:
lovak, juhok, kutyák,
a fészkükben alvó madarak
szelíd és vad
állatok vannak.

Szeptemberre ruházom:
az övé a fehér ingem,
a régi sálam és a
nagykabátom. A szekrényre
ragasztott képek,
a mélyére rejtett,
mindennapra való
mesém.

Tán tabu, tán fétis.
Nem dús örökség.
De ez megmaradt.
Egy megkövült szabály.
Akár a fehér óra, minek
minden ütése szépen fáj.
Ősz lett.
Ősz lett, mégis. 

                                                                                                 2019. október 1.