2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2019. március 31., vasárnap

VEC VIDJENO*

 

A tavasz, tegnap reggel

a felhők között szétütött:
volt abban a napban értelem.
Szombat volt, virradni készült,
a gyűrött lepedőn
szemköztről szivárgó,
ablakon áttörő fény térdepelt,
a fakó vászonra meleget kent,
s a fali képkeret ferdén is megszépült.
Hajnalban madár nézett
ékkő szemmel a fáról,
benne volt tekintetében a rejtelem.
Aztán tarkón legyintett (duplán!)
–  a déja vu –, átcsusszant bennem
félig öntudatlanul, félig ébren,
rám köszönt hirtelen
a kérdés. 
Úszott kései ökörnyálként utána
a kíváncsiság gőgje, a reggel
meg az este Cigonyás rajzolata,
pókháló fonata,
összepiktorolta a vonalakat
a sarki lámpa fakó hunyora.
Jelzett a sajgó tegnapról, a jó máról,
a reggel föllocsolt Damjanich utcáról,
minden átvirrasztott éjszakáról,  
ahogy az árnyék az arcodról lehull,
benne maradt a gesztus
a szent iratokban,
a Tisza fodrozódása, hulláma ilyen.
Szelídség van benne,
vadság is, meg jó adag türelem.
Mélyen, alant, lent 
a sejtelmes erők bent…
Ha beléjük éltem magamat,
faggattam az Istent,
a levegőt csépeltem,
ököllel szorítottam, léptem előre lábbal,
ólomra cseréltem aranyat,
s míg kutattam, mit rejt a végtelen
mindvégig azt hittem,
pulóverem melege miatt szédülök.

* MÁR MEGTÖRTÉNT - szerb

                                                                    2019. március 30.

2019. március 5., kedd

NAPLÓ - 86.

Szerb utca, grafikám

                                                                                    a Barátomnak, aki nem sír

A hegyek embere sosem tudott sírni. Jól van.
Jól volt ez így.
Akadt viszont egy másik ember, szintúgy abból a fajtából való, de máshonnét származó ember, aki pedig sírt. Sokat. Sokszor.
Noha bátorság, tanulékonyság és a jóra való hajlam jellemezte, gyakran környékezte meg a sírás, miközben furcsán öntudatlanul, ám zokogó hévvel kereste az igazságát. S amikor rázta a vállát a bánat, meg sem fordult a fejében a lemondás hamis ábrándja, olcsó megoldása, csak az, hogy eleget tehessen, föltétel nélkül bátran menteni tudja a menthetőt, mindvégig abban bízva: hátha az irgalom őrült nyargalászással beéri csüggedt pillanatait.
A könnyek a síró ember arcán csupán a külső szemlélőt hozták zavarba.
Őt nem. Nem szégyellte. Ahogy más mindennek, neki is: végzete volt, ugyanakkor valaminek a kezdete is volt. Olykor építő, aztán meg romboló erő hatotta át.
A síró ember mindazonáltal nem sírt folyton. Dőreség lett volna tőle. Maga is érezte: mihamarabb le kell vetkeznie a szokását. Álcát muszáj hordania, ha azt akarja, hogy a lova patái alatt ropogjanak majd az ellenségei csontjai, és a szerencse örökké az üstökéhez legyen kötve. A lelkének gyakori remegése még így is jól megfért a dicsőséggel. Azzal a mennyei másállapottal, amit lent a Földön csak nyeregben érezni, vagy néha  könyvek lapjain lehet fölfedezni, vagy nagy ritkán egy olyan nő ölelésében lelhető, akinek a dereka vonala alá, az illatos bőrébe zsinórosan írott jelek vigasza van égetve. Áldottá lesz az, aki ujjbeggyel megérintheti azokat a kalligramokat. Pont, amiképp áldás lesz jussa annak, aki a mostani beomló világban még értő szívvel kiolvassa a könyvek szövegsorai között a reményt. A nem üdvözülés üzenetét, ami tovább sarkallja a síró embert, meg a nem síró embert is a fokozott állhatatosságra.
Természetesen a barbár kor a könnyeket ontókat nem kíméli. Azokat különösen nem, akik még hinni mernek kiüresedett fogalmakban. Az izgalomtól túlfűtött légkörben mindig eredetinek hatottak ezek a felkent vagy átokkal sújtott emberek, de sorsuk zömmel tragédiába torkollott. A miértre – odaföntről – jó, ha kaptak egy gúnyos mosolyt. Beletörődtek. Mást, jobbat nem tehettek.
Ahogy a síró ember sem számolt jobbal. Tönkölyt vágott inkább a Vezér elé. Vizet, sarjú füvet adott neki. Elengedte a gyeplőszárat és arra a nőre gondolt, akinek puha haja összefogottan borul asszonyosan gömbölyű vállára, a kezén vastag, ezüst gyűrűt visel, és a nevetése olyan vidám, hogy a hajnal is rákönyököl tőle az ablakpárkányra. Olyankor megszólalnak a korai rigók, csacsogva.
Ám az álom nem hagyja annyiban.
S míg lépdelnek, ketten, a síró ember meg a lova a legelőn, ami egészen olyanná kezd válni, mint a Járás, a körkörös ívű nap végig hág szépen az ég padlásán, kivilágosodástól estlobbanásig. Arra gondol az ismerős, ám már homályos környezetben, hogy az egymásnak háttal álló, majd összeölelkező nádbugák messziről olyanok, akárha pergamen tűpárnára lenne szúrva a horizont. Ott, ahol az Ég egybeér a Földdel, Bácskában. Ahol az ónos felhők cafrangjaiból esőcseppeket facsar a Tiszáról huzatoló szél, s az összes elfeledett magyarra apró szemű tavaszi zápor szokott ködölni.
Teljesen olyan az az eső, mint a sírás.
Pörögnek lefelé a búzaszemnyi csöppek. A ló szeme bogarában visszatükröződik a tegnap. 
Sziriát oszlopai között nőalak. Olyan jó végre haza érkezni. 
Hazaértünk, Barátom.

Pk