2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2021. augusztus 12., csütörtök

NAPLÓ - 136.


 "Vallom, hogy mindegy (másképp ne szeressen az ég sem)"
Catullus 

Nem izgat már sok minden. Tudom, van egyetemes bizonylatosság.
Ennyi elég. 
Egyedül a szinttel van gondom, ezzel a küszöb alattival.
Mikor a betonúton ügetek, lihegve, és szembejön velem a tengernyi ember, néha csodálkozva meg-meg kell állnom, egymagamban, hogy a tömeg törmeléke szétfröccsenjen, hogy ott lehessek egyedül, a saját árnyékomhoz béklyózva.
Ilyenkor a szemembe feszül a nyári nap kellemetlen fénye és pont olyan sós, vas íz marad a számban, mint régen, amikor összeharaptam a nyelvemet. Mindenütt a láthatatlan, alvadt vér szaga. Megszoktam. Már nem félek, pedig a bokámat föl a térdemig átfogja valami kegyetlen erő. Lépni kéne. Tovább menni. Az augusztus ragacsa, ez a dinnyelé-szerű cukros kulimász viszont nehezen ereszt.

Fölöttem a sugárút platánjainak elpörgő, sorvadó levelei.
A házak oromzatának árnyéka már a délelőtt derekán szögletes sötétre meg világosra osztja, kettérepeszti az aszfalt utat. Sárgás gyöngysorokként világítanak az emeleti ablakokban hervadó virágok, amiktől csak a járókelők arca sápadtabb, haloványabb, ahogy szemükbe húzott szalmakalap karimák alá rejtik a tekintetüket, a földet bámulva sietnek, mintha a járda repedéseibe szorult volna a jövőjük, vagy a körösztben csorgatott kutyahúgy kacskaringóiba lenne megírva a sorsuk. Odébb, egy köpésre üres játszótér. Nincs ott senki, aki játszana? Legalább egy őrszemet helyezzenek oda, ha másért nem, jelképként, jelképesen. Úgy, mint azt a régi katonát.

A fáma szerint az Osztrák-Magyar Monarchia idején, tán valahol az annektált Boszniában a vezérkar parancsára egy térre minden éjjelre őrt állítottak. Napszállattól napkeltéig strázsált az üres placcon a katona. A sebes arcú, gyulladt szemű őr huszonhat éven át minden nap vigyázta az elhagyatott terecskét, anélkül, hogy valaki rákérdezett volna, mégis, mi végre virraszt ilyen állhatatosan. Végül, huszonhat esztendő után egy gyors vizsgálat kiderítette, azon a téren vagy három évtizeddel korábban egy kisebb lőszerraktár volt nyilvántartva, amit aztán fölszámoltak. Ám valami bürokratikus gikszer miatt ez a tény elkerülte a parancsnokság figyelmét. Így esett meg, hogy huszonhat éven át fegyveres őr oltalmazta a semmit.

Ebből is látszik, felületesek vagyunk. Sokszor ítélünk pusztán a külsőségek alapján.
Pedig nem tudhatjuk az a strázsa mit érzett, mit gondolt.
Vajon megszakadt-e az elméjében az emlékezés fonala?
Átjárta-e valaha az érzés delejes ereje, vagy a csonkán maradt lelkét inkább kitöltötte limlomokkal és titokban, fejben tervezgetve kertes kis házat épített magának a magányából? Sok mindent másként képzelek el, mint amilyen.
Ezért nem árt az óvatosság.
A katona alázatát régebben tragikusnak gondoltam volna, mostanában inkább humorosnak vélem. Így könnyebb. Mintha ismerném a feje búbjától a talpa aljáig. Ahogy áll, ahogy most odaképzelem a Bethlen utca sarkán lévő mászóka tövébe, egyáltalán nem árva látvány.
Zubbonyát szorosabban fogja a derékszíj, súlyba tett a puskája, a szurony hegye a párálló levegőt karistolja, és bár szétvetett lábán a poros bakancsa a homokba süppedt, szabadabb, őszintébb meg tán igazabb is, mint a körülötte siető valóságos emberek.

Nincsenek megjegyzések: