2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2022. február 4., péntek

RIADT KÉRDÉSMost, hogy a jövőmet mind erősebb szálakkal fonom össze Montenegróval, sokszor elgondolkodom – mégis, mi fűz egybe az öböllel? Miért vonz a mediterrán térség? Mi lehet az a hívogató erő, ami a jelenkori életemnek, az álmaimnak, az értelmemnek ilyen intenzitással mindennapos célt kínál?
Talán a sós víz, amelynek kékje ugyanolyan mély, mint amilyen mély érzéssel vágyom az egyszerűséget? Aligha. Én Tisza-menti vagyok. Az is maradok. A folyó sodrában, a Tisza átláthatatlan, iszapszínű vizében oldódott föl a múltam. Még ma is ott örvénylik Magyarkanizsa mellett, hisz a folyam ősi, egyívású az idővel. Az én epizódom benne mérhetetlenül parányi. De ott van. Ott marad. Csak a víz felszíne halad tova, viszi az uszadékfákat, alul meg hömpölyög, halad a sötétlő, zavaros üledék: minden rossz és minden jó, vegyesen. Kétlem, hogy ezt feledni tudnám valaha. Ahhoz már túl sokat éltem, túl sokat tapasztaltam.  
Talán a bánatról és örömről cakkozott hegygerinceknek zeng felém a hívó szavuk? A szirtek csábítanak, ahogy a mészkősziklákba egyaránt ott lobognak az évezredes törvények és a le nem írt tragédiák? Nem valószínű. Nekem, bácskai magyarnak lehetnek ugyan egzotikusak a szédítő csúcsok, de mindig idegen szemmel, tisztelettel, ám hideg kíváncsisággal nézek rájuk. Sosem cserélném föl a Kustúr-úton a szekérnyomból letöredező, majd odébb gördülő öklömnyi rögöt egy kvarckristályoktól csillogó kődarabra. A sárban, ha szikkadt is, a titokzatos létből mindig marad annyi, hogy fakadhat belőle élet. Bácska minden földmorzsája az újrakezdés csírájával vemhes. A kő nem erről szól, nem ez a feladata: a kő a bizonyosság. A kő átadta testi, anyagi mivoltát a majdnem örökkévalóságnak. Nem hordoz semmi evilágít. Csak mutat, int, ahogy a montenegrói bércek között a szent ember sírja emlékezteti az arra járó zarándokot, miként figyeljen a hangokra: a világból érkezőkre fél füllel, a belülről jövőkre viszont teljes szívvel.
Mondom, így is összefüggés van az öböl, meg köztem. Magamban hordozom. Boldog vagyok tőle. Nem titkolom, jó ott nekem. A fárasztó, sok üresjárattal zajló életmód, a város idegbeteg ritmusa, az elcsigázott szellem éled újra, ha a vonzalmamat nem eltagadva megvigyázom majdani kincseim között az ottani létformát: a szilánkjait a pillanatok színének, a hangulatok forgácsát, soha meg nem fakuló és mégis patinás mázát a tengerparti viselkedés-mintáknak. Így jó élni. Így jó készülni, merni, akarni, álmodni és megvalósítani. Így jó úszni a sós vízben, és ezzel együtt a rekkenő nyári aratás idején csak így érdemes vizsgálni a Járás délibábját.
Ötven éve tanulok magyarul. Soha még nem sikerült pontosan kifejeznem, szabatosan, közérthetően megfogalmaznom, mi munkál bennem, amikor a hazámra gondolok. Öntudatlanul, sok homály révén sejtem az igazságot, de mint minden igazság, meddő vállalkozás egy szóban kifejteni. Bizonyos, teljesen meghódított a tenger és a száraz róna is. Furcsa kettősség ez, ám muszáj vállalni. Önmagának senki nem hazudozhat. Lépdelhet mellettem a gonosz kedély, sújthat átok, verhet az Isten, akár két kézzel meg bottal is: a magát áltató ember kínjától, önmarcangolásához képest aligha van olyan szenvedés, aminek a sajgása egyúttal ne lenne keserű fölismerés is. És ennek reménytelenségébe bele lehet pusztulni.
Viszont amikor a Kotori-öbölben az azúrkék, a Dél-Alföldön pedig a búza-sárga horizont látképe egyaránt ingerli a szemem, megnyugtat a tudat, hogy a csodák itt helyben vannak. Hogy nincsenek véletlenek, mert a csodákat áhítva előhívjuk és megéljük azokat. Összjátékban vagyunk az égi és a földi tüneményekkel. Együtt alkotjuk a kerek egészet. Ezt kell becsülni. A meglévőt, azt, ami van. Hisz az a boldogság, ha a folytonos gyűjtögetés helyett megálljuk, hogy nem keresünk tovább. Amikor a vannak tudunk örülni.    

Nincsenek megjegyzések: